Slår dine content-opslag igennem?

SLÅR DINE CONTENT-OPSLAG IGENNEM?

 

Af Elisabeth Zornig – Social Media Specialist hos Startupkonsulenten

 

Facebook er et forunderligt univers, men kan være en jungle at navigere i.

Ønsker du rådgivning til at lave slagkraftige content-opslag på Facebook? Så er du landet det rigtige sted. Med denne artikel vil vi forsøge at give dig et indblik i Facebooks succeskriterier og faldgruber. De er værd at kende til, hvis du har store ambitioner.

 

Hvad er Facebook for en størrelse?

Det kræver indgående viden om mediet at skabe de bedste forudsætninger for succes. Facebook er fortsat verdens største sociale medie.

 

Oversat til dansk er Facebooks mission:
”At give mennesker magten til at skabe fællesskab og bringe verdenen tættere sammen”.[1]

 

Ifølge brandwatch har Facebook[2]

 • 27 milliarder månedlige aktive profiler
 • 60 millioner aktive virksomhedssider
 • En nettoindkomst på 5.14 milliarder i tredje kvartal af 2018

 

Vores udvalgte 8 råd til content-opslag for virksomheder på Facebook

Ud fra ovenstående tal må vi fastslå vi Facebook er en magtfaktor i adskillige virksomheders digitale identitet. Hos Startupkonsulenten har vi igennem mange år genereret utallige content-opslag, der har til formål at brande virksomheder og fastholde en tæt kontakt til dennes målgruppe. Vi har oparbejdet en stor portion data, som peger på tendenser og parametre, der er vigtige at have for øje, når du producerer content.
Vi vil gerne dele vores erfaring med dig og din virksomhed. Nedenfor giver vi dig vores 8 udvalgte råd til gennemslagskraftige content-opslag.

 

 • Råd 1: Nyhedsværdi og sensationer

I 2018 fremlagde Mark Zuckerberg en ændring i den tekniske kode, algoritmen, der har til formål at få brugerne til i højere grad at involvere sig. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at indholdet i brugernes nyhedsstrøm er relevant. Indholdet skal nu også opfordre til meningsfulde interaktioner mellem mennesker.[3] Ændringen betyder, at virksomheder skal arbejde hårdere for at opnå stor rækkevidde på content-opslag.

Her har vi erfaret, at virksomheder med fordel kan bruge nyhedsværdi og sensationshistorier som et strategisk værktøj til at opnå de nødvendige tilkendegivelser, som algoritmen påskønner og belønner. Brugere er tilbøjelige til at vise velvilje overfor opslag, der udmærker sig. Hvis du som virksomhed skal opnå større rækkevidde, kræver det en reaktion eller interaktion fra brugerne. Hvis opslaget får en reaktion eller interaktion, registreres dette af algoritmen, som antager, at indholdet er relevant. Hvis indholdet bliver kategoriseret som relevant og meningsfuldt, vil algoritmen viderebringe opslaget til flere nyhedsstrømme og på den måde skabe større rækkevidde. Omvendt vil algoritmen ikke belønne opslag, der ikke er meningsfulde eller relevante for brugerne. Kontinuerlige opslag uden nogen form for nyhedsværdi eller sensation hører med i den pulje.

Budskabet er således, at du som virksomhed skal lave indhold med nyhedsværdi og sensationshistorier, som får brugere til at reagere eller interagere. Hvis mennesker bliver stimuleret af dit indhold, påskønnes det af algoritmen.

 

 • Råd 2: Vær positiv

Som tidligere nævnt er Facebooks mission at skabe fællesskab og bringe verdenen tættere sammen. For at være på bølgelængde med Facebook skal du være positiv og efterleve missionen. Du bør anse din virksomheds Facebook-side som et community, hvor brugere interagerer med hinanden og med din virksomhed. Det er brugernes opfattelse af din Facebook-side, der afgør, om de interagerer i en positiv eller negativ tone. Hvis din Facebook-side opfattes som et behageligt sted at være, vil brugerne vise velvilje. Du skal derfor sikre dig, at de gode værdier skinner igennem i alle virksomhedens foretagender – også i statusopdateringer, tråden i kommentarfeltet og indbakkebeskederne. Det kræver vedholdenhed at opbygge en online identitet, som gennemgående har et positivt udtryk.

I forhold til annoncering har det også stor betydning at være positiv i sin kommunikation. Flere bandeord og negativ retorik bliver ikke godkendt af Facebook.

Konklusionen er, at din virksomhed skal udvise positivitet for dels at fremme de ønskelige bruger-tilkendegivelser og for ikke at komme i klemme hos Facebook.

 

 • Råd 3: Brug følelser – mennesker – jer selv

Som et led i salgsstrategien kan din virksomhed med fordel inddrage mennesker og følelser i content-opslag. Med afsæt i egne data står det klart, at billeder med mennesker genererer debat og trafik på et langt højere niveau end billeder af produkter og ydelser. Årsagen er, at produkter ikke skaber relationer på samme måde som mennesker. Brugerne reagerer på relationer og identificerbare følelser fremfor produkter.
Ifølge den anerkendte entreprenør Sam Owens viser algoritmen stor velvilje overfor billeder med mennesker, da mennesker appellerer til meningsfulde interaktioner.

På billeder kan virksomheder anvende strategiske elementer ved at inddrage produkter og ydelser via mennesker og deres følelser. Billedet har på den måde stadig produkterne i fokus, men får større slagkraft, idet mennesker viser produkterne frem. Det gælder om at få det erhvervsfaglige til at harmonere med det menneskelige.
Din virksomhed kan altså med fordel bruge følelser og menneskelige relationer til at skabe salg. Produkter og ydelser tilskrives oftest værdi via mennesker.

 

 • Råd 4: Skil dig ud fra mængden

Trivialitet fanger ikke brugernes opmærksomhed. Med mindre din virksomhed differentierer sig i pris, bør den positionere sig anderledes end konkurrenterne, så du bliver husket. Ved at inddrage kontroversielle eller anderledes elementer i dine content-opslag, er der større sandsynlighed for at fange brugernes opmærksomhed og opnå en reaktion eller interaktion.

 

 • Råd 5: Analyser på din målgruppe

For virksomheder er det essentielt at kende sin målgruppe. Det er baggrunden for at kunne producere content, der skaber værdi for de tiltænkte. Hvis du er dygtig til at skabe værdi for målgruppen, er det lettere at sælge dit produkt eller din ydelse. Det bliver også lettere at skræddersy dit produkt eller din ydelse til dine kunders behov.

”Indblik-funktionen” er placeret i menubaren på din virksomheds Facebook-side og er et værdifuldt redskab til målgruppeanalyse. Du kan her analysere på, hvem dine fans og følgere er (køn, alder, land, by og sprog). Du kan undersøge, om der er overensstemmelse mellem dine fans/følgere, og dem, som ser opslagene og interagerer. Med indblik-funktionen kan du også danne dig et billede af, om der er specifikke dage og tidspunkter, hvor brugerne er mere tilbøjelige til at følge med og interagere. Det hjælper dig til at vide, hvornår du bør offentliggøre dine opslag.

Du kan også finde frem til opslag, brugerne har taget særligt godt imod. På den måde kan du få indsigt i de succesfulde elementer og bruge dem i fremtidige opslag.

Du kan supplere din målgruppeanalyse med Google Analytics, hvor du kan se en masse informationer omkring dem, der besøger din hjemmeside. Et værdifuldt værktøj, som er ganske gratis.

Konklusionen er, at jo bedre du kender din målgruppe, des lettere er det at skabe værdi for dem. Hvis du kan skabe værdi for dine kunder, er det let at sælge!

 

 • Råd 6: Spørg om hjælp

Din virksomhed kan stille skarpt på kundebehov ved at spørge om hjælp.

Her følger et eksempel: Kære kunde. Vi har brug for din hjælp. Skal denne lampe være rød eller sort? Kunden bliver her bedt om at tage stilling. Svaret på spørgsmålet giver virksomheden et fingerpeg om, hvilken vare der skal på hylden. Derudover får opslaget igen kunderne til at interagere og reagere. Algoritmen påskønner tilkendegivelserne og skaber større rækkevidde. En sidegevinst er, at kunderne føler sig betydningsfulde. Mennesker kan godt lide at være til nytte og skabe værdi for andre. Et enkelt virkemiddel får således din virksomhed til at fremstå mindre stiv og mere menneskelig.

 

 • Råd 7: Brug naturen

Et lille tip er, at vi i vores data har registeret, at natur fungerer godt i content-regi.  Ifølge førnævnte Sam Owens analyserer algoritmen farvekoder og reagerer positivt på natur så som himmel, træer og vand. Hos Startupkonsulenten har vi en teori om, at mennesker i en travl hverdag anerkender frihed og fritid. For mange mennesker er natur utvivlsomt forbundet med frihed og fritid. Det er dog vigtigt at pointere, at det selvfølgelig ikke nytter at stå og vinke ved havet hver eneste gang. Der skal nyhedsværdi til, og opslaget må gerne have en erhvervsmæssig vinkel.

 

 • Råd 8: Skab værdi og behov

Et essentielt succeskriterie er at skabe værdi og behov for sine kunder gennem sit produkt eller sin ydelse. Afhængig af din forretning kan du både skabe materielle behov, men også immaterielle behov som fx velvære.

Ifølge anerkendte Simon Sinek køber kunderne ikke produktet, men værdien af produktet. Han opererer med den gyldne cirkel, som er skitseret nedenfor. Ifølge ham kommunikerer de fleste virksomheder udefra og ind. De tager afsæt i deres produkt eller ydelse og fortæller så, hvor godt det er, og hvorfor folk bør købe det. Inspirerende virksomheder kommunikerer herimod indefra og ud. De tager afsæt i deres formål og overbevisninger.[4]

Vi kommer her med et tænkt eksempel på forskellen i kommunikationen.

 

Sælger 1: Vi producerer enestående computere. Vores nyeste computer har 8 GB RAM og 550 GB SSD. Vil du købe en?

Sælger 2: Vi tror på brugervenlighed og tidsoptimering. Derfor laver vi enestående computere, som hele familien kan bruge, og som sparer jer en time hver dag. Vil du købe en?

Som forbruger kan vi ikke relatere til informationerne i første salgstale.

Den anden salgstale tilgodeser forbrugerens behov og skaber tydelig værdi med det samme.

Så snart din virksomhed formår at tilfredsstille kunders behov, vil de interagere og efterspørge mere. Det sekund du ikke længere opfylder deres behov, vil de søge andre steder hen.

Netop derfor er arbejdet med at skabe værdi og behov konstant.

 

 

 

Implementering af rådene

Den næste udfordring er at implementere rådene. Det er vigtigt at pointere, at rådene ikke fungerer som resultatgaranti. Rådene er en række holdepunkter, der skitserer vejen til succes.

Nedenfor har vi et lille sjovt eksempel på, at vores udvalgte råd reelt set virker. Vi har hentet to organiske (ikke betalte) opslag fra Startupkonsulentens Facebook-side. De to opslag udgør lodrette modsætninger.

Opslaget nedenfor viser, hvordan du fornuftigt bærer dig ad med at skrive et content-opslag. Mange af rådene er opfyldt, og som resultat har opslaget nået 890 personer og fået 175 interaktioner.

 

 

Opslaget nedenfor viser, hvordan du ikke skal bære dig ad. Her er mange af rådene fuldkommen ignoreret. Som resultat måtte opslaget nøjes med 220 nåede personer og 1 interaktion.

 

 

For at opsummere ovenstående punkter er værdiskabelsen af et produkt eller en ydelse gennemgående, hvis du vil have succes. Dette gælder også på Facebook! Som virksomhed er vi forpligtet til at skabe værdi for alle de mennesker, der bruger platformen til daglig. Vi vil jo gerne have dem til fortsætte deres daglige færden på verdens største sociale medieplatform, ikke?

Det er de færreste, der bliver eksperter i at skabe værdi natten over. I starten vil du begå nogle vigtige fejl, som vil give dig ny læring og erfaring, du kan bruge til at forbedre fremtidige content-opslag. Med en vedholdende indsats kan det blive din virksomhed, som alle andre forsøger at efterligne.

Følg rådene og slå dig løs i Facebooks forunderlige univers.

God fornøjelse!

[1] https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/bringing-the-world-closer-together/10154944663901634/

[2] https://www.brandwatch.com/blog/facebook-statistics/

[3] https://www.facebook.com/zuck/posts/10104413015393571

[4] https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4